Archiwum zamówień publicznych

Wykonanie utwardzenia nawierzchni płytami IOMB na terenie sołectwa Łężyce gm. Wejherowo na ulicach: Topolowa i Wierzbowa

26 czerwca 2012

Informacja o wszczęciu postepowania Wykonanie utwardzenia nawierzchni płytami IOMB na terenie sołectwa Łężyce gm. Wejherowo na ulicach: Topolowa i Wierzbowa

Czytaj więcej

„Sukcesywne dostawy drutu do prasy w łącznej ilości nie większej niż 50 000 kg”.

26 czerwca 2012

Informacja o wszczęciu postępowania „EKO DOLINA” Sp. z o.o. Łężyce , Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publiczne…

Czytaj więcej

Kompleksowa obsługa prawna Spółki „EKO DOLINA” Sp. z o.o. w Łężycach

26 czerwca 2012

„EKO DOLINA ” Sp. z o.o. w Łężycach informuje o wyborze najkorzystbniejszej oferty w postępowaniu na: Kompleksową obsługę prawną Spółki „EKO DOLINA” Sp. z o.o. w Łężycach….

Czytaj więcej

Odbiór frakcji energetycznej z sortowania odpadów

26 czerwca 2012

Informacja o wszczęciu postępowania „EKO DOLINA” Sp. z o.o. Łężyce , Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publiczne…

Czytaj więcej

SUKCESYWNE DOSTAWY REAGENTÓW CHEMICZNYCH

26 czerwca 2012

Informacja o wszczęciu postępowania „EKO DOLINA” Sp. z o.o. Łężyce , Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publiczne…

Czytaj więcej

ODDANIE DO UŻYWANIA KONTENEROWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

26 czerwca 2012

Informacja o wszczęciu postępowania „EKO DOLINA” Sp. z o.o. Łężyce , Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publiczne…

Czytaj więcej

Dostawa kompletnego wału obrotowego przerzucarki kompostu Topturn X53

26 czerwca 2012

Informacja o wszczęciu postępowania „EKO DOLINA” Sp. z o.o. Łężyce , Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publiczne…

Czytaj więcej

Dostawa nowej ładowarki kołowej czołowej

26 czerwca 2012

Informacja o wszczęciu postępowania „EKO DOLINA” Sp. z o.o. Łężyce , Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publiczne…

Czytaj więcej

Dostawa nowej samojezdnej bramowej przerzucarki gąsienicowej kompostu

26 czerwca 2012

Informacja o wszczęciu postępowania „EKO DOLINA” Sp. z o.o. Łężyce , Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publiczne…

Czytaj więcej

Dostawa nowej ładowarki kołowej czołowej

26 czerwca 2012

Informacja o wszczęciu postępowania „EKO DOLINA” Sp. z o.o. Łężyce , Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publiczne…

Czytaj więcej

ŚWIADCZENIE USŁUG UBEZPIECZENIOWYCH „EKO DOLINA” SP. Z O.O., W LATACH 2012/2013

26 czerwca 2012

Informacja o wszczęciu postępowania ” EKO DOLINA” Sp. z o.o. Łężyce , Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publiczn…

Czytaj więcej

ŚWIADCZENIE USŁUG REKLAMOWO-PROMOCYJNYCH NA POTRZEBY DZIAŁAŃ ZAMAWIAJĄCEGO –Citylight

26 czerwca 2012

Informacja o wszczęciu postępowania „EKO DOLINA” Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publiczneg…

Czytaj więcej