Archiwum zamówień publicznych

DOSTAWA CZĘŚCI I MATERIAŁÓW UKŁADU JEZDNEGO DO SPYCHARKI GĄSIENICOWEJ FIAT KOBELCO D150 XLT

23 marca 2011

Informacja o wszczęciu postepowania „EKO DOLINA” Sp. z o.o., Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publiczne…

Czytaj więcej

DOSTAWY DRUTU DO PRASY

23 marca 2011

Informacja o wszczęciu postępowania „EKO DOLINA” Sp. z o.o., Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publiczne…

Czytaj więcej

Odbiór frakcji energetycznej z sortowania odpadów

23 marca 2011

Informacja o wszczeciu postępowania „EKO DOLINA” Sp. z o.o., Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publiczne…

Czytaj więcej

SUKCESYWNE DOSTAWY ODZIEŻY , OBUWIA ROBOCZEGO I OCHRONNEGO, RĘKAWIC ROBOCZYCH I OCHRONNYCH, OCHRON INDYWIDUALNYCH

23 marca 2011

Informacja o wszczęciu postepowania „EKO DOLINA” Sp. z o.o., Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publiczne…

Czytaj więcej

DOSTAWA KÓŁ DO ZAGĘSZCZARKI ODPADÓW BOMAG BC 672 RB WRAZ Z USŁUGĄ DEMONTAŻU STARYCH I MONTAŻU NOWYCH KÓŁ

23 marca 2011

Informacja o wszczęciu postępowania „EKO DOLINA” Sp. z o.o., Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publiczne…

Czytaj więcej

Odbiór frakcji energetycznej z sortowania odpadów

23 marca 2011

Informacja o wszczęciu postępowania „EKO DOLINA” Sp. z o.o., Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publiczne…

Czytaj więcej

SUKCESYWNE DOSTAWY OPON DO SPRZĘTU I POJAZDÓW SILNIKOWYCH

02 marca 2011

Informacja o wszczęciu postepowania „EKO DOLINA” Sp. z o.o., Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publiczne…

Czytaj więcej

DOSTAWA CZĘŚCI I MATERIAŁÓW UKŁADU JEZDNEGO DO SPYCHARKI GĄSIENICOWEJ FIAT KOBELCO D150 XLT

12 listopada 2010

Informacja o wszczęciu postepowania „EKO DOLINA” Sp. z o.o., Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publiczne…

Czytaj więcej

Dostawa nowej ładowarki kołowej czołowej (CPV: 43250000-0)

12 listopada 2010

Informacja o wszczęciu postępowania „EKO DOLINA” Sp. z o.o. , Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo , gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicz…

Czytaj więcej

Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe i odpowiedzialności cywilnej dla „EKO DOLINA” Sp. z o.o. w Łężycach

12 listopada 2010

Informacja o wszczęciu postępowania EKO DOLINA Sp. z o.o., Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie pr…

Czytaj więcej

OPONY DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH

12 listopada 2010

Informacja o wszczęciu postępowania EKO DOLINA Sp. z o.o., Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie pr…

Czytaj więcej

DOSTAWA NOWEGO SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO Z URZĄDZENIEM HAKOWYM ORAZ DOSTAWA NOWEJ ŁADOWARKI KOŁOWEJ CZOŁOWEJ (CPV: 34100000-8; 43250000-0)

12 listopada 2010

Informacja o wszczęciu postępowania EKO DOLINA Sp. z o.o., Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie pr…

Czytaj więcej