PUNKT PRZETWARZANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

EKO DOLINA prowadzi również działalność w zakresie zbierania i przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Sprzęt RTV /AGD podlega demontażowi. Powstałe po zdemontowaniu elementy w zależności od ich właściwości są poddawane recyklingowi (m.in. recykling stali nierdzewnej i metali kolorowych) lub przekazane do unieszkodliwiania.