SEGMENT DEMONTAŻU SPRZĘTU AGD I RTV

EKO DOLINA prowadzi również działalność w zakresie zbierania i przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

W przypadku rozbiórki sprzętu chłodniczego główną operacją jest usunięcie czynnika chłodzącego oraz oleju sprężarkowego. Odbywa się to przy użyciu specjalistycznego urządzenia pozwalającego na wpięcie się w przewód prowadzący czynnik chłodzący i odessanie czynnika przy pomocy pompy próżniowej z równoczesnym zapewnieniem pełnej szczelności wykonanego podłączenia. Olej sprężarkowy usuwany jest wysysarką z zachowaniem maksymalnej czystości wykonywanej operacji.

Tak przygotowane urządzenia chłodnicze oraz pozostały sprzęt RTV /AGD podlega demontażowi. Powstałe po zdemontowaniu elementy w zależności od ich właściwości są poddawane recyklingowi (m.in. recykling stali nierdzewnej i metali kolorowych) lub przekazane do unieszkodliwienia.