Procedura przyjęcia odpadów

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od 11 października 2023 roku obowiązuje nowy cenniki za przyjęcie odpadów do zakładu EKO DOLINA. Nowy cennik znajduje się w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA

 od dnia 05.01.2023 r. odpady o kodzie 17 09 04 będą przyjmowane wyłącznie w zakresie jak poniżej:
• odpadów budowlanych pochodzących z gospodarstw domowych;
• odpadów budowlanych przyjmowanych do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK);
• odpadów budowlanych i rozbiórkowych, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów określonych w rozporządzeniu ministra klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.

UWAGA
W związku ze zmianą ustawy o odpadach, od 1 stycznia 2020 r. realizacja obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych (w tym wystawianie kart przekazania odpadu) odbywa się za pośrednictwem platformy internetowej BDO (Baza Danych Odpadowych).

Okres przejściowy i warunki szczególne: ze względu na epidemię COVID-19 ewidencja odpadów może być prowadzona w formie papierowej do 31 grudnia 2020 r. (wzór karty KPO- znajduje się w zakładce dokumenty do pobrania). Jednak wszystkie wystawione w tym czasie karty trzeba przenieść do systemu BDO, najpóźniej do 31 stycznia 2021 r.
Niezbędne jest uzyskanie wpisu do rejestru BDO. W tym celu należy skontaktować się z właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności Urzędem Marszałkowskim.

Przyjmowanie odpadów

1. Godziny przyjmowania odpadów innych niż niebezpieczne i I ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRONICZNY I ELEKTRYCZNY DO ZAKŁADU do zakładu:

Poniedziałek – piątek w godzinach od 6.00 do 18.00

Sobota w godzinach od 8.00 do 15.00

Niedziela – nieczynne

2. Magazyn czasowego gromadzenia odpadów niebezpiecznych przyjmuje odpady:

poniedziałek – piątek w godzinach od 7.30 do 15.00

3. Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny jest przyjmowany:

od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00 do 14.00

W celu zapewnienia właściwej jakości świadczonych usług, przed dostarczeniem odpadów prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

 

Każdy pojazd dostarczający odpady jest ważony na wadze wjazdowej gdzie kierowca jest zobowiązany do przekazania KARTY PRZEKAZANIA ODPADU. W przypadku przywiezienia odpadów przeznaczonych do składowania należy przekazać PODSTAWOWĄ CHARAKTERYSTYKĘ ODPADÓW (do pobrania w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA). Następnie pojazd kierowany jest do odpowiedniej instalacji na terenie zakładu gdzie odpady są rozładowywane i dokonywana jest weryfikacja odpadów z Kartą Przekazania Odpadów.

Pojazd przed wyjazdem z zakładu jest ponownie ważony w celu ustalenia wagi netto odpadów. Na podstawie wagi odpadów wystawiana jest faktura.

Odpłatność za dostarczone odpady realizowana jest płatnością gotówkową, kartą płatniczą lub w przypadku posiadania umowy –przelewem.

Szczegółowe zasady przyjmowania odpadów zawarte są w Regulaminie świadczenia usług regionalnej instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych prowadzonej przez EKO DOLINA Sp. z o.o. z siedzibą w Łężycach. (do pobrania w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA).

 

Wszelkie informacje dotyczące przyjmowania odpadów można uzyskać pod numerem telefonu:

+48 672 50 00 wew. 42 i 22

Szczegóły dotyczące przyjęcia odpadów niebezpiecznych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego można uzyskać pod numerem”

+48 672 50 00 wew. 36.

 

Informujemy, iż posiadacz odpadów zgodnie z art. 66, 67 i 69 Ustawy z dnia 14-12-2012 r. o odpadach ma obowiązek prowadzić ich ewidencję oraz przekazywać nastepnemu posiadaczowi odpadu Kartę Przekazania Odpadu oraz Kartę Podstawowej Charakterystyki Odpadu z zachowaniem w/w przepisów. Przypominamy również o konieczności prawidłowego sporządzenia Karty Przekazania Odpadu wraz z wpisaniem jej numeru porządkowego oraz prawidłowej nazwy rodzaju odpadu zgodnie z obowiązującym katalogiem odpadów.