odpady wielomateriałowe

Surowiec odzyskiwany w sortowni z odpadów zmieszanych oraz odpadów zbiórki selektywnej (kartoniki po sokach, mleku, itp.).

Asortyment oferowany w postaci zbelowanej.

 

Zapraszamy do kontaktu:

specjalista ds. handlu,

Wioletta Grubba

e-mail: wioletta.grubba@ekodolina.pl

telefon: +48 58 672 50 00 wew. 23