Papier i makulatura

Surowiec pochodzi zarówno z wysortowania z selektywnej zbiórki jak i z odpadów komunalnych zmieszanych przetwarzanych w sortowni odpadów.

Dostępne ilości surowca do sprzedaży: ok. 5.000 ton / rok.

Wysortowaną makulaturę dzielimy na makulaturę falistą i mieszankę papierową. gazetową.

 

Zapraszamy do kontaktu:

specjalista ds. handlu,

Wioletta Grubba

e-mail: wioletta.grubba@ekodolina.pl

telefon: +48 58 672 50 00 wew. 23