DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ SOŁECTWA ŁĘŻYCE

POROZUMIENIE SPOŁECZNE

Porozumienie Społeczne to dokument podpisany przed wybudowaniem Zakładu, w 1999 roku. W jego ramach „Eko Dolina” realizuje określone świadczenia na rzecz mieszkańców Sołectwa. Reprezentację mieszkańców przy realizacji tego porozumienia przyjęła na siebie Gmina Wejherowo i w roku 2000 podpisała porozumienie z „Eko Doliną”, w którym Spółka podjęła się wykonania określonych zobowiązań.

Porozumienie Społeczne wskazuje zadania i inwestycje infrastrukturalne, które Zakład wykonał bądź wykona dla Sołectwa Łężyce.

CO ZYSKUJĄ MIESZKAŃCY?

Realizacja Porozumienia Społecznego wpływa na rozwój regionu oraz przyczynia się do poprawy standardu życia okolicznych mieszkańców.

Należy pamiętać, że Łężyce to wieś popegeerowska – w momencie podpisania Porozumienia Społecznego brakowało tu podstawowej infrastruktury (nie było chodników, studni, kanalizacji, przystanków autobusowych, oświetlenia). Znaczna część mieszkańców Łężyc była pozbawiona zatrudnienia i, z uwagi na brak komunikacji autobusowej, nie miała szansy dojazdu do pracy poza Łężycami.
Od początku istnienia „Eko Dolina” realizuje szereg inwestycji na terenie Łężyc zwanych „inwestycjami towarzyszącymi”. Dzięki nim dotychczasowa zapomniana wioska całkowicie zmieniła oblicze: stała się interesującym miejscem dla mieszkańców i miejscem rozwoju przedsiębiorczości.

„INWESTYCJE TOWARZYSZĄCE”

Dotychczas przeprowadzono następujące inwestycje realizacji Porozumienia Społecznego:

– sfinansowano budowę drogi obwodowej wsi Łężyce,
– wykonano regulację poboczy drogi nr 1404G,
– zbudowano uzupełniającą studnię głębinową zasilającą istniejący układ wodociągowy,
– sfinansowano modernizację i uzupełnienie systemu oświetlenia ulicznego we wsi Łężyce,
– zbudowano przystanki autobusowe,
– wykonano plac zabaw, boisko sportowe, przeprowadzono remont i adaptację budynku starej szkoły na szatnię i świetlicę wiejską,
– wybudowano część systemu kanalizacji sanitarnej wsi Łężyce.

Oprócz inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych Eko Dolina:

– finansuje odbiór odpadów od mieszkańców Łężyc,
– finansuje utrzymanie linii autobusowej na trasie Łężyce – Rumia,
– przekazuje darowizny na rzecz Stowarzyszenia „Szansa dla Nas”,
– zapewnia pierwszeństwo zatrudnienia mieszkańcom Sołectwa Łężyce,
– sfinansowała kursy kwalifikacyjne doskonalenia zawodowego i szkolenia dla mieszkańców Sołectwa