KOMPOSTOWNIA PRYZMOWA

Kompostownia odpadów zielonych jest obiektem przeznaczonym do przetwarzania różnego rodzaju odpadów pochodzenia roślinnego na nawóz organiczny (proces R3- recykling organiczny). obiekt został rozbudowany w 2017 roku.

Surowcem do produkcji są pochodzące z wycinki gałęzie drzew, skoszona trawa, liście, korzenie i tym podobne odpady.

Proces powstawania kompostu

Kompostowanie to głównie rozkład tlenowy złożonych związków organicznych (tłuszczów, białek i węglowodanów).

Zachodzą w nim dwa równoległe procesy biochemiczne:

  • mineralizacja polegająca na egzotermicznym utlenianiu substancji organicznej do takich związków jak: dwutlenek węgla, woda, azotany, siarczany, fosforany.
  • humifikacja, czyli synteza składników w wielkocząsteczkowe substancje próchnicze.

W tych procesach trzeba zapewnić i utrzymać:

  • odpowiedni skład chemiczny komponentów i określone proporcje mas;
  • właściwą wilgotność masy kompostowej;
  • właściwą regulację stosunków powietrznych;
  • określoną temperaturę procesu;
  • udział odpowiednich mikroorganizmów.

Kompostowanie odbywa się na odkrytym placu betonowym. Odpady zielone są w pierwszej kolejności rozdrabniane i usypywane w pryzmy.

Pryzmy są przerzucane za pomocą przerzucarki bramowej. Zapewnia to wymieszanie kompostowanego materiału i jego napowietrzenie. Jeśli jest taka potrzeba, przerzucarka może również nawadniać przerzucane pryzmy.

W trakcie intensywnej fazy procesu kompostowania temperatura w pryzmach wzrasta do ok. 70 stopni C.

Po zakończeniu procesu kompostowania surowy produkt przez pewien czas dojrzewa w pryzmach. Następnie poddawany jest obróbce końcowej na sicie mającej na celu usunięcie nieprzekompostowanych fragmentów drewna. Efektem finalnym procesu kompostowania jest  „Środek poprawiający właściwości gleby ED1000”.

Produkt jest idealny jako bezpośrednie podłoże trawnikowe jak również jako polepszacz gleby dla innych roślin ozdobnych. Jest czysty mikrobiologicznie, nie zawiera nasion.

Produkt jest przez nas sprzedawany, szczegółowe informacje można znaleźć w zakładce SPRZEDAŻ SUROWCÓW I PRODUKTÓW.