Procedura przyjęcia odpadów

Każdy pojazd dostarczający odpady do EKO DOLINY jest ważony na wadze wjazdowej. Następnie pojazd kierowany jest do odpowiedniej instalacji na terenie zakładu gdzie odpady są rozładowywane i dokonywana jest ich weryfikacja.

Pojazd przed wyjazdem z zakładu jest ponownie ważony w celu ustalenia wagi netto odpadów. Na podstawie wagi odpadów ustalana jest kwota płatności za przyjęcie odpadów.

Odpłatność za dostarczone odpady realizowana jest płatnością gotówkową lub kartą płatniczą.

Szczegółowe zasady przyjmowania odpadów zawarte są w Regulaminie świadczenia usług regionalnej instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych prowadzonej przez EKO DOLINA Sp. z o.o. z siedzibą w Łężycach. (do pobrania)

Wszelkie informacje dotyczące przyjmowania odpadów można uzyskać pod numerem telefonu:+48 672 50 00 wew. 42 i 22
Szczegóły dotyczące przyjęcia odpadów niebezpiecznych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego można uzyskać pod numerem +48 672 50 00 wew. 36.