Zniszczenia towarów i wyrobów

W naszym Zakładzie dokonujemy niszczeń towarów i wyrobów wycofanych z rynku.

Zapewniamy profesjonalna i bezpieczną usługę niszczenia poprzez mechaniczne uszkodzenie, rozdrobnienie bądź kompostowanie odpadów biodegradowalnych.

Dzięki zastosowaniu odpowiednich technologii towar, który do nas trafia staje się odpadem.

Dokonujemy niszczenia m.in.:

  • opakowań drewnianych niespełniających polskich norm prawnych;
  • towarów zatrzymanych przez urzędy celne, skarbowe oraz sądy;
  • przeterminowanych produktów;
  • produktów wycofanych z rynku z powodu produkcyjnych braków lub ich wadliwości.

Naszymi klientami są przede wszystkim izby celne, sprzedawcy handlowi oraz producenci.
Istnieje możliwość sporządzenia protokołu zniszczenia , jak i również obecności w czasie czynności związanych z dokonywania zniszczenia towaru przedstawicieli zainteresowanych służb.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:

Adam Badełek

Koordynator Zespołu ds. Zagospodarowania Odpadów Niebezpiecznych oraz Sprzętu RTV i AGD

adam.badelek@ekodolina.pl | tel. (58) 672-50-00 wew.36 | +48 606 471 009