BUDOWA INSTALACJI ODGAZOWANIA W RAMACH REKULTYWACJI ZAMKNIĘTEJ KWATERY SKŁADOWEJ B1 W ŁĘŻYCACH

Zadanie zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Koszt zadania wyniósł 1 796 200 zł, uzyskano dofinansowanie w wysokości 1 200 000zł w formie pożyczki ze środków WFOŚiGW.

 

Opis efektu rzeczowego

Zadanie polegało na modernizacji oraz rozbudowie instalacji odgazowania zamkniętej kwatery składowej B1 na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Eko Dolina Sp. z o.o. w Łężycach. Prace objęły swoim zakresem wykonanie nowych studni odgazowujących wraz z przewodami przesyłowymi do kontenerów zbiorczych, wykonanie kontenerów przyłączeniowych, nowych przewodów przesyłowych z obecnie istniejących studni odgazowujących, doprowadzenie przewodów do kontenerów zbiorczych. Ponadto wykonana została instalacja nawadniania kwatery.

W ramach budowy nowej instalacji odgazowania kwatery B1: studni odgazowujących (42szt.), ponowne podłączenia istniejących studni odgazowujących (56szt.), kontenerów połączeniowych biogazu (2szt.), rurociągów odgazowujących (ok. 4850m), odwadniaczy sieciowych (28szt.), rurociągów odwodnienia (ok. 880m), studni nawadniających (18szt.), rurociągów nawadniających (ok. 910m).

Osiągnięty efekt ekologiczny

Efektem ekologicznym rozbudowy i modernizacji systemu odgazowania kwatery składowej B1 jest wzrost parametrów pracy instalacji odgazowania przedstawionych poniżej:

  • zwiększono ilości ujmowanego z kwatery biogazu o 16,1%
  • zwiększono produkcję energii elektrycznej o 16,1%
  • zwiększono produkcję energii cieplnej o 16,1%
  • zmniejszenie emisji CH4 do atmosfery o ok. 10-15%