Inwestycje

Nasza działalność jest ukierunkowana na ochronę środowiska przed szkodliwym wpływem odpadów. W celu spełnienia nowych wymagań prawnych obowiązujących w gospodarce odpadami oraz zapewnienia świadczenia usług na coraz to wyższym poziomie zakład  jest modernizowany i rozbudowywany.

Inwestycje realizujemy korzystając z dofinansowania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.