3. Komunikaty odorowe

09 marca 2024

Informujemy, że ze względu na specyficzne warunki pogodowe, w najbliższym czasie (tj. do poniedziałku – 11.03) prawdopodobieństwo wystąpienia uciążliwości zapachowych w rejonach najbliższych zak…

Czytaj więcej

23 stycznia 2024

Informujemy, że na kwaterze składowej panują trudne warunki spowodowane gwałtownymi roztopami śniegu. Dodatkowo w najbliższych dniach mają występować intensywne opady deszczu.  Teren jest bardzo grząs…

Czytaj więcej

05 stycznia 2024

Informujemy, że w związku z warunkami atmosferycznymi tj. ujemnymi temperaturami poprzedzonymi długotrwałymi opadami atmosferycznymi, poza terenem zakładu mogą występować okresowe uciążliwości zapacho…

Czytaj więcej

28 grudnia 2023

Informujemy, że na kwaterze składowej panują trudne warunki spowodowane wyjątków wysokimi opadami atmosferycznymi. W ostatnim kwartale tego roku suma opadów atmosferycznych jest kilka razy wyższa niż …

Czytaj więcej

Informacja o możliwości wystąpienia uciążliwości zapachowych

10 czerwca 2022

Informujemy, że w najbliższą sobotę w związku z pracami modernizacyjnymi instalacji elektrycznej nastąpi przerwa w poborze biogazu z kwatery składowej. W związku z tym mogą występować okresowe uciążli…

Czytaj więcej

Informacja o możliwości wystąpienia uciążliwości zapachowych

19 maja 2021

Informuję, że w dniu dzisiejszym rozpoczynamy prace konserwacyjno-naprawcze instalacji odbioru biogazu i odcieków na kwaterze składowej B1. Pracom mogą towarzyszyć okresowe uciążliwości zapachowe. Zak…

Czytaj więcej

INFORMACJA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA NIERZYJEMNYCH ZAPACHÓW

24 września 2020

Jako uzupełnienie komunikatu z 17 lipca br. informujemy, że modernizacja kompostowni halowej przebiega zgodnie z harmonogramem. Ze względu na aktualnie prowadzone prace budynek nie jest w pełni szczel…

Czytaj więcej

Awaria przerzucarki do kompostu

27 listopada 2019

Informujemy, że w dniu 20 listopada br. uległa awarii przerzucarka gąsienicowa TOPTURN. Maszyna stosowana jest do przerzucania pryzm na kompostowni odpadów zielonych. Do momentu naprawy, zostanie ogra…

Czytaj więcej

Wznowienia pracy biofiltra- 28.06

03 lipca 2019

Informujemy, że zgodnie z planem w dniu 28 czerwca br. uruchomiliśmy biofiltr po wymianie złoża. Biofiltr osiągnie swoją pełną efektywność po wpracowaniu złoża, może to trwać do kilku tygodni. W tym o…

Czytaj więcej

Wymiana złoża w biofiltrze 24-28.06.2019r.

17 czerwca 2019

Informujemy,  że 24 czerwca planujemy przystąpienie do prac związanych z wymianą złoża w biofiltrze. Prace planujemy zakończyć 28 czerwca. Realizacja tych robót może wiązać się z wystąpieniem uciążliw…

Czytaj więcej

Awaria TERMINATORA

05 czerwca 2019

Informujemy, że uległ awarii rozdrabniacz -TERMINATOR służący do przygotowania do procesu kompostowania odpadów zielonych. Odpady przywożone do naszego zakładu przed ułożeniem ich na pryzmy muszą być …

Czytaj więcej

Uszkodzenie bram hali kompostowni na skutek silnego wiatru

04 stycznia 2019

W dniu 3 stycznia br. w godzinach nocnych na skutek bardzo silnego wiatru nastąpiło uszkodzenie pasów mocujących wózki prowadzenia bram. Uszkodzenia te uniemożliwiają zamkniecie bram. W związku z tym …

Czytaj więcej