Awaria TERMINATORA

Informujemy, że uległ awarii rozdrabniacz -TERMINATOR służący do przygotowania do procesu kompostowania odpadów zielonych. Odpady przywożone do naszego zakładu przed ułożeniem ich na pryzmy muszą być poddane wstępnej obróbce na tym urządzeniu.  Ze względu na awarię urządzenia dostarczane odpady (w ilości około 90ton dziennie) w obecnie występujących warunkach atmosferycznych zagniwają co skutkuje występowaniem uciążliwości zapachowych. Aktualnie korzystamy z drugiego urządzenia, które również musi być wykorzystywane do  rozdrabniania gabarytów i z tego względu nie jesteśmy w stanie na bieżąco układać odpadów zielonych w pryzmy. Urządzenie Terminator zostanie jak najszybciej naprawione.