PODCZYSZCZALNIA ODCIEKÓW I ŚCIEKÓW

Podczyszczalnia zakładowa jest przeznaczona do oczyszczania odcieków pochodzących z kwater składowania odpadów komunalnych oraz ścieków  powstających na terenie zakładu. Do oczyszczania odcieków zastosowano nowoczesną, automatyczna instalację opartą o proces odwróconej osmozy.

Odcieki są ujmowane u dna szczelnej kwatery składowej i tłoczone za pomocą pomp do podczyszczalni. W pierwszej kolejności poprzez dozowanie kwasu siarkowego korygowany jest odczyn odcieków do wartości pH = 6. Zapobiega to wytrącaniu się osadów i zapychaniu membran odwróconej osmozy w dalszej części procesu. Następnie na filtrach piaskowych i świecowych ze ścieków usuwana jest zawiesina (do 10 mikrom.). Zabezpiecza to membrany przed zapychaniem porów. Po wstępnym przygotowaniu ścieki pod wysokim ciśnieniem (ok. 50 bar) tłoczone są na membrany odwróconej osmozy. Tam zachodzi główny proces polegający na przenikaniu wody przez membranę. Zanieczyszczenia nie są zdolne przeniknąć membrany i zostają zatrzymane. Ścieki po podczyszczeniu  są odprowadzane rurociągiem do kanalizacji sanitarnej w Rumi, skąd  wraz ze ściekami sanitarnymi trafiają do oczyszczalni miejskiej w Dębogórzu. Na terenie EKO DOLINY zlokalizowane jest laboratorium zakładowe w którym kontrolowane są na bieżąco podstawowe parametry fizyko-chemiczne podczyszczonych ścieków.