CZASOWY MAGAZYN GROMADZENIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

Magazyn odpadów niebezpiecznych przyjmuje odpady niebezpieczne pochodzenia komunalnego oraz pochodzące z drobnego przemysłu, usług i handlu. W magazynie odpady są gromadzone do momentu uzyskania partii transportowej danego rodzaju odpadów, a następnie kierowane są do specjalistycznych odbiorców, którzy prowadzą dalsze ich zagospodarowanie lub unieszkodliwianie. Do magazynu trafiają np. zużyte baterie i akumulatory, przepracowane oleje i filtry oleju, zużyte świetlówki i tym podobne odpady.

Budowa magazynu
Magazyn jest podzielony na dwie części. Pierwsza, zamknięta i ogrzewana mieści pomieszczenie przyjmowania odpadów oraz boksy magazynowe przeznaczone dla odpadów wrażliwych na warunki atmosferyczne. W drugiej części magazynu – zadaszonej, w boksach przechowywane są odpady niewrażliwe na niskie temperatury i wilgoć.

Aby zapobiegać ewentualnemu przedostaniu się substancji niebezpiecznych do środowiska całą powierzchnię magazynu uszczelniono i została ona wyposażona w system koryt, których zadaniem jest zbieranie ewentualnych odcieków powstałych na skutek wycieku płynnych substancji z magazynowanych odpadów. Budynek jest uszczelniony od spodu folią PEHD, która zabezpiecza grunt pod budynkiem przed dostaniem się do niego ewentualnych zanieczyszczeń. Odpady przechowywane w magazynie umieszczane są w specjalnych opakowaniach i ustawiane w boksach. Magazyn wyposażony jest również w zestaw sypkich sorbentów.

Przyjęcie odpadów
Odpady są wyładowywane z pojazdów w pomieszczeniu przyjmowania odpadów. Odbierający odpady waży je i umieszcza w odpowiednich pojemnikach. Pojemniki z odpadami umieszczane są w przeznaczonych do tego boksach magazynowych.  Po zgromadzeniu na terenie magazynu ilości odpadów uzasadniającej transport i uzgodnieniu warunków ich odbioru kierowane są do podmiotów posiadających zezwolenia na gospodarowanie tymi rodzajami odpadów.