1. Inwestycje

NOWE INWESTYCJE NA TERENIE EKO DOLINY

22 marca 2024

Nowe inwestycje na terenie Eko Doliny – ekologicznie i z korzyścią dla mieszkańców   Oprócz realizacji stałych działań, mających na celu zmniejszenie rozprzestrzeniania się uciążliwości zap…

Czytaj więcej

Nowa rozrywarka worków

02 marca 2023

25 lutego bieżącego roku została dostarczona i zainstalowana rozrywarka worków BRT Hartner GmbH typ BO13 MSW Urządzenie zastąpiło starą i  wysłużoną rozrywarkę, która pracowała w naszym zakładzie od w…

Czytaj więcej

Budowa parkingu

05 grudnia 2022

Informujemy, że od dnia jutrzejszego (06.12) rozpoczyna się przebudowa parkingu wzdłuż drogi dojazdowej od obiektu wagowego. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. Termin zakończenia prac przew…

Czytaj więcej

Nowe maszyny

30 września 2022

We wrześniu do EKO DOLINY przyjechały dwie nowe maszyny. Jedna z nich to wozidło przegubowe Liebherr T230. Sprzęt będzie wykorzystywany do transportu wewnętrznego oraz prac eksploatacyjnych. Drugim wa…

Czytaj więcej

Zwiększenie ilości studni odgazowujących na kwaterze składowej

26 stycznia 2021

Informujmy, że w bieżącym tygodniu rozpoczynamy roboty związane z budową nowych studni odgazowujących na kwaterze składowej. Prace te w związku z wykonywaniem odwiertów w składowanych odpadach mogą sk…

Czytaj więcej

MODERNIZACJA BUDYNKU KOMPOSTOWNI HALOWEJ

18 listopada 2020

Informujemy, że ze względu na sytuację epidemiologiczną nastąpiło opóźnienie w realizacji prac modernizacyjnych budynku kompostowni halowej. Szacunkowy termin zakończenia robót budowlanych to początek…

Czytaj więcej

Modernizacja budynku kompostowni halowej

17 lipca 2020

Informujemy, że w okresie od 20 lipca do 19 listopada br. prowadzone będą prace polegające na przebudowie ściany szczytowej kompostowni. Wymienione zostaną również bramy w obiekcie. Modernizacja kompo…

Czytaj więcej