Modernizacja budynku kompostowni halowej

Informujemy, że w okresie od 20 lipca do 19 listopada br. prowadzone będą prace polegające na przebudowie ściany szczytowej kompostowni. Wymienione zostaną również bramy w obiekcie.

Modernizacja kompostowni halowej ma na celu m.in. ograniczenie oddziaływania zapachowego obiektu. W związku z prowadzonymi pracami, okresowo mogą pojawiać się uciążliwości zapachowe poza terenem spółki EKO DOLINA.

Prace będą prowadzone ze szczególnym naciskiem na ograniczenie czasu w którym obiekt będzie otwarty.