Strefa mieszkańca

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych EKO DOLINA sp. z o.o. przyjmuje odpady komunalne z terenu zamieszkanego przez ponad 460 tys. mieszkańców gmin powiatu wejherowskiego (Rumia, Reda, miasto i gmina Wejherowo, Luzino i Szemud), gminy Kosakowo oraz Gdyni i Sopotu. Instalacja zlokalizowana jest w gminie Łężyce.

 

Godziny przyjmowania odpadów innych niż niebezpieczne i zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny do zakładu:

Poniedziałek – piątek w godzinach od 6.00 do 18.00

Sobota w godzinach od 8.00 do 15.00

Niedziela – nieczynne

Wszelkie informacje dotyczące przyjmowania odpadów można uzyskać pod numerem telefonu:

+ 48 58 672 50 00 wew.39

 

Odpady niebezpieczne są przyjmowane:

poniedziałek – piątek w godzinach od 7.30 do 15.00

 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest przyjmowany:

poniedziałek – piątek w godzinach od 7.30 do 15.00

Wszelkie informacje dotyczące przyjmowania odpadów niebezpiecznych i zużytego sprzętu EE można uzyskać pod numerem telefonu:

tel:+48 58 672 50 00 wew.36

Uwaga

Informujemy, że od osób fizycznych nie przyjmujemy zmieszanych odpadów komunalnych- kod odpadu 20 03 01

Wszelkie informacje dotyczące zbiórki przeterminowanych leków, zbiórki zużytych baterii, objazdowej zbiórki odpadów niebezpiecznych, punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych PZON, sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz bezpłatnego odbiór dużych elektroodpadów z domów można uzyskać na stronie KOMUNALNEGO ZWIĄZKU GMIN „DOLINY REDY I CHYLONKI”