Strefa mieszkańca

Informujemy, że od 1 lutego 2019 roku obowiązują nowe cenniki za przyjęcie odpadów do RIPOK EKO DOLINA. Nowe cenniki do pobrania znajdują się w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA.

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych EKO DOLINA sp. z o.o. przyjmuje odpady komunalne z terenu Regionu Północnego gospodarki odpadami komunalnymi określonego w Planie Gospodarki dla Województwa Pomorskiego 2022. Instalacja zlokalizowana jest w gminie Wejherowo w miejscowości Łężyce.

 

Godziny przyjmowania odpadów innych niż niebezpieczne i zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny do zakładu:

Poniedziałek – piątek w godzinach od 6.00 do 18.00

Sobota w godzinach od 8.00 do 15.00

Niedziela – nieczynne

Wszelkie informacje dotyczące przyjmowania odpadów można uzyskać pod numerem telefonu:

+ 48 58 672 50 00 wew. 42 i 22

 

Odpady niebezpieczne są przyjmowane:

poniedziałek – piątek w godzinach od 7.30 do 15.00

 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest przyjmowany:

poniedziałek – piątek w godzinach od 6.00 do 14.00

Wszelkie informacje dotyczące przyjmowania odpadów niebezpiecznych i zużytego sprzętu EE można uzyskać pod numerem telefonu:

tel:+48 58 672 50 00 wew.36

Uwaga

Informujemy, że od osób fizycznych nie przyjmujemy zmieszanych odpadów komunalnych- kod odpadu 20 03 01

Wszelkie informacje dotyczące zbiórki przeterminowanych leków, zbiórki zużytych baterii, objazdowej zbiórki odpadów niebezpiecznych, punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych PZON, sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz bezpłatnego odbiór dużych elektroodpadów z domów można uzyskać na stronie KOMUNALNEGO ZWIĄZKU GMIN „DOLINY REDY I CHYLONKI”