Strefa mieszkańca

Informujemy, że od 11 października 2023 roku obowiązują nowe cenniki za przyjęcie odpadów do zakładu EKO DOLINA. Nowy cennik znajduje się w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA.

UWAGA: Planując przywiezienie odpadów do zakładu prosimy o wzięcie pod uwagę, że między godziną 11.00 a 14.00 ze względu na dużą liczbę pojazdów transportujących odpady wydłuża się czas obsługi Klientów. Jeżeli jest taka możliwość prosimy o planowanie przyjazdu z odpadami poza tymi godzinami.

Godziny przyjmowania odpadów innych niż niebezpieczne i zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny do zakładu:

W celu zapewnienia właściwej jakości świadczonych usług, zwracamy się z prośbą o dostarczanie odpadów najpóźniej 20 min przed zamknięciem zakładu. 

Poniedziałek – piątek w godzinach od 6.00 do 18.00

Sobota w godzinach od 8.00 do 15.00

Niedziela – nieczynne

W celu zapewnienia właściwej jakości świadczonych usług, zwracamy się z prośbą o dostarczanie odpadów najpóźniej 20 min. przed zamknięciem zakładu. Dziękujemy.

Wszelkie informacje dotyczące przyjmowania odpadów można uzyskać pod numerem telefonu:

+ 48 58 672 50 00 wew. 42 i 22

 

Odpady niebezpieczne są przyjmowane:

poniedziałek – piątek w godzinach od 7.30 do 15.00

 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest przyjmowany:

poniedziałek – piątek w godzinach od 6.00 do 14.00

W celu zapewnienia właściwej jakości świadczonych usług, przed dostarczeniem odpadów prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

Wszelkie informacje dotyczące przyjmowania odpadów niebezpiecznych i zużytego sprzętu EE można uzyskać pod numerem telefonu:

tel:+48 58 672 50 00 wew.36

Uwaga

Informujemy, że od osób fizycznych nie przyjmujemy zmieszanych odpadów komunalnych- kod odpadu 20 03 01

Wszelkie informacje dotyczące zbiórki przeterminowanych leków, zbiórki zużytych baterii, objazdowej zbiórki odpadów niebezpiecznych, punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych PZON, sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz bezpłatnego odbiór dużych elektroodpadów z domów można uzyskać na stronie KOMUNALNEGO ZWIĄZKU GMIN „DOLINY REDY I CHYLONKI”