Dokumenty do pobrania

UWAGA

Informujemy, że od 11 października 2023 roku obowiązuje nowy cenniki za przyjęcie odpadów do zakładu EKO DOLINA. Nowy cennik znajduje się w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA.

 

Od 5 stycznia 2023 r. obowiązuje nowy cennik za przyjęcie odpadów innych niż niebezpieczne.

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2021 roku obowiązuje nowy REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG.
W związku ze zmianą ustawy o odpadach, od 1 stycznia 2020 r. realizacja obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych (w tym wystawianie kart przekazania odpadu) odbywa się za pośrednictwem platformy internetowej BDO (Baza Danych Odpadowych).

Okres przejściowy i warunki szczególne: ze względu na epidemię COVID-19 ewidencja odpadów może być prowadzona w formie papierowej do 31 grudnia 2020 r. (wzór karty – KPO znajduje się poniżej). Jednak wszystkie wystawione w tym czasie karty trzeba przenieść do systemu BDO, najpóźniej do 31 stycznia 2021 r.
Niezbędne jest uzyskanie wpisu do rejestru BDO. W tym celu należy skontaktować się z właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności Urzędem Marszałkowskim.

  1. Podstawowa charakterystyka odpadow-WZOR