Sprzedaż odpadów surowcowych

Nasz zakład oferuje Państwu współpracę w zakresie sprzedaży surowców.
Oferowane przez nas surowce i produkty są wysortowane w sortowni odpadów, bądź pozyskane w innych instalacjach służących odzyskowi odpadów.

W menu bocznym zawarto podstawowe informacje o sprzedawanych surowcach.

Informujemy, że odbiory odpadów i surowców odbywają się od poniedziałku  do piątku do godziny 14.00

wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu +48 58 672 50 00 wew. 23