Sprzedaż odpadów surowcowych

Nasz zakład oferuje Państwu współpracę w zakresie sprzedaży surowców.
Oferowane przez nas surowce i produkty są wysortowane w sortowni odpadów, bądź pozyskane w innych instalacjach służących odzyskowi odpadów.

W menu bocznym zawarto podstawowe informacje o sprzedawanych surowcach.