SEGMENT DEMONTAŻU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Rozdrabniarka

Obecnie do naszego zakładu trafia rocznie średnio około 4,5 tysiąca ton odpadów wielkorozmiarowych – głównie mebli. Odpady te trafiają do nas w największej ilości w okresie wiosny i jesieni, kiedy to mieszkańcy robią w swoich domach generalne porządki. W segmencie tym jest prowadzony ich demontaż i rozdrabnianie. Podstawowym wyposażeniem segmentu jest specjalistyczny rozdrabniacz do odpadów wielkogabarytowych.

Odpady wielkorozmiarowe przeznaczone do rozdrobnienia składowane są na powierzchni magazynowej, skąd ładowarką dozowane są do zasobnika rozdrabniarki.  Rozdrabniarka jest urządzeniem mobilnym na podwoziu kołowym. Zasilana jest alternatywnie silnikiem spalinowym lub elektrycznym. Urządzenie rozdrabniające to zespół dwóch segmentowych gilotyn obrotowych.

Roczna przepustowość urządzenia to ok. 12.000 do 15.000 ton odpadów.

Odpady wielkogabarytowe przygotowane do rozdrobnienia

Aby maksymalnie ograniczyć negatywny wpływ obiektu na tereny sąsiednich obiektów (pylenie, hałas), segment ten został otoczony z trzech stron obwałowaniem ziemnym o wysokości ok. 2 m obsianym trawą.

Już niebawem, rozdrobnione odpady wielkogabarytowe będą stanowić wsad w produkcji paliwa alternatywnego.