ELEKTROWNIA BIOGAZOWA

Silnik spalający biogaz

Na terenie RIPOK EKO DOLINA zlokalizowana jest instalacja wykorzystania biogazu składowiskowego.

Biogaz (gaz wysypiskowy) jest gazem palnym powstającym w wyniku fermentacji beztlenowej, składa się głównie z metanu i dwutlenku węgla, zawiera w niewielkich ilościach związki siarki i inne domieszki.

Na instalację odgazowania kwater składowych składają się studnie odgazowujące, stacje zbiorcze biogazu, rurociągi przesyłowe, stacja waloryzacji i kondycjonowania biogazu, stacja odsiarczania biogazu i budynek elektrowni biogazowej wraz z generatorami energii elektrycznej.

Wytwarzanie energii elektrycznej prowadzone jest w systemie kogeneracyjnym, co oznacza jednoczesny z produktem elektrycznym odzysk ciepła z chłodzenia silników i użytkowego jego wykorzystania. Wytwarzana energia w pełni zaspokaja potrzeby zakładu, a jej znacząca część odprowadzana jest do sieci energetyki zawodowej.

 

Stacja odsiarczania biogazu

Rocznie z biogazu wytwarzana jest taka ilość energii elektrycznej która pokrywa roczne zapotrzebowanie 1780 gospodarstw domowych.