Patrol środowiskowy

Wszelkie prace w Eko Dolinie podlegają ścisłemu nadzorowi.

Zadania patrolu:

– kontrole na terenie zakładu w zakresie ochrony środowiska
– wykonywanie badań jakości ścieków oraz powietrza
– kontrole terenów w okolicach zakładu pod względem występowania uciążliwości zapachowych, rozwiewania       frakcji lekkiej, itp.

Każdego dnia Marcin Paszkiewicz pełni patrol wokół Eko Doliny. W przypadku zgłoszeń mieszkańców, prowadzone są patrole interwencyjne. Badany jest każdy aspekt związany z działalnością Zakładu, a wyniki potwierdzane są przez specjalistyczne laboratoria.

Dzień z życia patrolu środowiskowego:

  • objazd terenu wokół zakładu w celu monitoringu występowania ewentualnych uciążliwości zapachowych;

[w przypadku stwierdzenia występowania uciążliwości zapachowej w danym rejonie patrol po kilkudziesięciu minutach pojawia się ponownie w miejscu występowania zapachu w celu weryfikacji czy uciążliwość nadal występuje, ponadto wykonywane jest oznaczenie w powietrzu stężenia siarkowodoru, amoniaku i merkaptanów]

  • oględziny terenu zakładu, sprawdzenie poprawności działania instalacji mogących powodować potencjalne oddziaływanie na środowisko np. elektrownia biogazowa, kompostownia halowa, podczyszczalnia odcieków i ścieków;

Na terenie RIPOK EKO DOLINA znajduje się profesjonalnie wyposażone laboratorium umożliwiające wykonywanie badania m.in.  ścieków podczyszczonych w celu kontroli poprawności działania podczyszczalni (każdego dnia mierzone jest przewodnictwo, pH, potencjał REDOX, temperatura, stężenie azotu amonowego) ponadto oznaczane są takie parametry jak BZT5, CHzT, chlorki, azotany, azotyny, zawiesina itp.

Kontakt
tel. 666 836 231
e-mail:patrol@ekodolina.pl