Sprzedaż surowców i produktów

Nasz zakład oferuje Państwu współpracę w zakresie sprzedaży surowców.

Oferowane przez nas surowce i produkty są wysortowane w sortowni odpadów, bądź pozyskane w innych instalacjach służących odzyskowi odpadów.