Sprzedaż surowców i produktów

Nasz zakład oferuje Państwu współpracę w zakresie sprzedaży surowców.

Oferowane przez nas surowce i produkty są wysortowane w sortowni odpadów, bądź pozyskane w innych instalacjach służących odzyskowi odpadów.

Ponadto dysponujemy w celu poddania procesom recyklingu selektywnie zbieranym popiołem z gospodarstw domowych.

Kontakt w sprawie tel. 58/672 50 00 w. 23