Nowe maszyny

We wrześniu do EKO DOLINY przyjechały dwie nowe maszyny. Jedna z nich to wozidło przegubowe Liebherr T230. Sprzęt będzie wykorzystywany do transportu wewnętrznego oraz prac eksploatacyjnych. Drugim ważnym zakupem jest rozdrabniacz Eggersmann teuton Z50, urządzenie będzie używane do przetwarzania odpadów zielonych z których produkowany jest środek polepszający właściwości gleby.