Nowa rozrywarka worków

25 lutego bieżącego roku została dostarczona i zainstalowana rozrywarka worków BRT Hartner GmbH typ BO13 MSW

Urządzenie zastąpiło starą i  wysłużoną rozrywarkę, która pracowała w naszym zakładzie od wielu lat. Rozrywarka worków jest pierwszym elementem  tzw. krótkiej linii, czyli tej na której sortowane są selektywnie zbierane tworzywa sztuczne. Urządzenie to służy do otwierania, opróżniania zawartości zawartości worków i przenoszenia ich na przenośnik taśmowy. Konstrukcja umożliwia rozrywanie i opróżnianie worków z odpadami różnej wielkości. Przetworzone w ten sposób, nierozdrobnione materiały mają gabaryty właściwe do dalszego procesu sortowania.