Zwiększenie ilości studni odgazowujących na kwaterze składowej

Informujmy, że w bieżącym tygodniu rozpoczynamy roboty związane z budową nowych studni odgazowujących na kwaterze składowej. Prace te w związku z wykonywaniem odwiertów w składowanych odpadach mogą skutkować występowaniem uciążliwości zapachowych. Pierwszy etap budowy dodatkowych studni odgazowujących planujemy zakończyć do 26 lutego br.