MODERNIZACJA BUDYNKU KOMPOSTOWNI HALOWEJ

Informujemy, że ze względu na sytuację epidemiologiczną nastąpiło opóźnienie w realizacji prac modernizacyjnych budynku kompostowni halowej. Szacunkowy termin zakończenia robót budowlanych to początek grudnia br.