MODERNIZACJA BUDYNKU KOMPOSTOWNI HALOWEJ

Informujemy, że ze względu na sytuację epidemiologiczną nastąpiło opóźnienie w realizacji prac modernizacyjnych budynku kompostowni halowej. Szacunkowy termin zakończenia robót budowlanych to początek grudnia br.

aktualizacja: 31.12.2020r.

Informujemy, że ostateczny termin odbioru prac ustalono na dzień 26 stycznia 2021r.