Awaria przerzucarki do kompostu

Informujemy, że w dniu 20 listopada br. uległa awarii przerzucarka gąsienicowa TOPTURN. Maszyna stosowana jest do przerzucania pryzm na kompostowni odpadów zielonych. Do momentu naprawy, zostanie ograniczona częstość przerzucania pryzm co może skutkować występowaniem okresowych uciążliwości zapachowych w pobliżu RIPOK EKO DOLINA.