Uszkodzenie bram hali kompostowni na skutek silnego wiatru

W dniu 3 stycznia br. w godzinach nocnych na skutek bardzo silnego wiatru nastąpiło uszkodzenie pasów mocujących wózki prowadzenia bram. Uszkodzenia te uniemożliwiają zamkniecie bram. W związku z tym w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych mogą pojawiać się okresowe uciążliwości zapachowe w sąsiedztwie tego obiektu. Bramy zostaną jak najszybciej naprawione.