Informujemy, że na kwaterze składowej panują trudne warunki spowodowane gwałtownymi roztopami śniegu. Dodatkowo w najbliższych dniach mają występować intensywne opady deszczu.  Teren jest bardzo grząski. Prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do poleceń obsługi kwatery składowej.