Informacja o możliwości wystąpienia uciążliwości zapachowych

Informuję, że w dniu dzisiejszym rozpoczynamy prace konserwacyjno-naprawcze instalacji odbioru biogazu i odcieków na kwaterze składowej B1. Pracom mogą towarzyszyć okresowe uciążliwości zapachowe. Zakończenie robót planowane jest do dnia 27 maja br.