Informujemy, że na kwaterze składowej panują trudne warunki spowodowane wyjątków wysokimi opadami atmosferycznymi. W ostatnim kwartale tego roku suma opadów atmosferycznych jest kilka razy wyższa niż w analogicznym okresie lat poprzednich.  Teren jest bardzo grząski. Prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do poleceń obsługi kwatery składowej.