Informacja o możliwości wystąpienia uciążliwości zapachowych

Informujemy, że w najbliższą sobotę w związku z pracami modernizacyjnymi instalacji elektrycznej nastąpi przerwa w poborze biogazu z kwatery składowej. W związku z tym mogą występować okresowe uciążliwości zapachowe w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu.