Archiwum zamówień publicznych

ŚWIADCZENIE USŁUG REKLAMOWO-PROMOCYJNYCH NA POTRZEBY DZIAŁAŃ ZAMAWIAJĄCEGO – Druk – Akcja reAKTYWACJA

04 kwietnia 2013

Informacja o wszczęciu postępowania „EKO DOLINA” Sp. z o.o. Łężyce , Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publiczne…

Czytaj więcej

Świadczenie usług reklamowo-promocyjnych na potrzeby działań Zamawiającego – Billboard

04 kwietnia 2013

Informacja o wszczęciu postępowania „EKO DOLINA” Sp. z o.o. Łężyce , Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publiczne…

Czytaj więcej

Usługa pełnienia czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją wykonania robót budowlanych pn. Budowa nowej instalacji odgazowania kwatery składowej B1 w Eko Dolina Sp. z o.o. w Łężycach

07 marca 2013

Informacja o wszczęciu postępowania „EKO DOLINA” Sp. z o.o. Łężyce , Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publiczne…

Czytaj więcej

Usługa pełnienia czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją wykonania robót budowlanych pn.: „Budowa nowej instalacji odgazowania kwatery składowej B1 w Eko Dolina Sp. z o.o. w Łężycach

28 lutego 2013

Informacja o wszczęciu postępowania „EKO DOLINA” Sp. z o.o. Łężyce , Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publiczne…

Czytaj więcej

ŚWIADCZENIE USŁUG UBEZPIECZENIOWYCH „EKO DOLINA” SP. Z O.O., W LATACH 2012/2013

25 lutego 2013

Informacja o wszczęciu postępowania ” EKO DOLINA” Sp. z o.o. Łężyce , Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publiczn…

Czytaj więcej

Odbiór frakcji energetycznej z sortowania odpadów

31 stycznia 2013

Informacja o wszczęciu postępowania „EKO DOLINA” Sp. z o.o. Łężyce , Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publiczne…

Czytaj więcej

Sukcesywny odbiór przez Odbiorcę odpadów oznaczonych w klasyfikacji odpadów kodem 19 12 12 – inne odpady (w tym substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione 19 12 11

31 stycznia 2013

Informacja o wszczęciu postępowania „EKO DOLINA” Sp. z o.o. Łężyce , Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publiczne…

Czytaj więcej

Dostawa nowej belownicy mobilnej

31 stycznia 2013

Informacja o wszczęciu postępowania „EKO DOLINA” Sp. z o.o. Łężyce , Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publiczne…

Czytaj więcej

Wykonanie remontu średniego po 49 tys. godzin pracy wraz z usługą serwisowania przez następne 15 tys. godzin trzech zespołów prądotwórczych elektrowni biogazowej w EKO DOLINA Sp. z o.o. w Łężycach

31 stycznia 2013

Informacja o wszczęciu postępowania „EKO DOLINA” Sp. z o.o. Łężyce , Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publiczne…

Czytaj więcej

Odbiór frakcji energetycznej z sortowania odpadów-frakcja Nestro

31 stycznia 2013

Informacja o wszczęciu postępowania „EKO DOLINA” Sp. z o.o. Łężyce , Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publiczne…

Czytaj więcej

ŚWIADCZENIE USŁUG REKLAMOWO-PROMOCYJNYCH NA POTRZEBY DZIAŁAŃ ZAMAWIAJĄCEGO – Billboard

28 stycznia 2013

Informacja o wszczęciu postępowania „EKO DOLINA” Sp. z o.o. Łężyce , Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publiczne…

Czytaj więcej

Sukcesywne dostawy odzieży, obuwia roboczego i ochronnego, rękawic roboczych i ochronnych, ochron indywidualnych

31 grudnia 2012

Ogłoszenie o zamówieniu „EKO DOLINA” Sp. z o.o. Łężyce , Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie …

Czytaj więcej