(11A) „Grupowe pracownicze ubezpieczenie na życie pracowników „EKO DOLINA” Sp. z o. o. i członków ich rodzin w latach 2017-2019”

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Grupowe pracownicze ubezpieczenie na życie  pracowników „Eko Dolina” Sp. z o.o. i członków ich rodzin w latach 2017-2019.