Archiwum zamówień publicznych

ŚWIADCZENIE USŁUG REKLAMOWO-PROMOCYJNYCH NA POTRZEBY DZIAŁAŃ ZAMAWIAJĄCEGO PRZEWIDZIANYCH W RAMACH AKCJI ZBIÓRKI ELEKTROŚMIECI I MAKULATURY ORAZ ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH POD NAZWĄ: „AKCJA REAKTYWACJA”

07 grudnia 2012

Informacja o wszczęciu postępowania „EKO DOLINA” Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publiczneg…

Czytaj więcej

Sukcesywne dostawy: ODZIEŻY , OBUWIA ROBOCZEGO I OCHRONNEGO, RĘKAWIC ROBOCZYCH I OCHRONNYCH, OCHRON INDYWIDUALNYCH.

07 grudnia 2012

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej

Sukcesywne dostawy wody pitnej dla pracowników wraz z udostępnieniem dystrybutorów schładzająco-podgrzewających

07 grudnia 2012

Informacja o wszczęciu postępowania „EKO DOLINA” Sp. z o.o. Łężyce , Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publiczne…

Czytaj więcej

WYKONANIE REMONTU GŁÓWNEGO PO 30 TYS GODZIN PRACY WRAZ Z USŁUGĄ SERWISOWANIA PRZEZ NASTĘPNE 15 TYS GODZIN TRZECH ZESPOŁÓW PRĄDOTWÓRCZYCH ELEKTROWNI BIOGAZOWEJ W EKO DOLINIE SP. Z O.O. W ŁĘŻYCACH (KOD CPV : 50532300-6 ; 42124100-5)

07 grudnia 2012

Informacja o wszczęciu postepowania „EKO DOLINA” Sp. z o.o., Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publiczne…

Czytaj więcej

1. MONITORING POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW ŚRODOWISKA OD CZERWCA 2010 DO GRUDNIA 2012 W OTOCZENIU ZAKŁADU „EKO DOLINA” SP. Z O.O. W ŁĘŻYCACH 2. MONITORING POWIETRZA ORAZ BADANIA WÓD I ŚCIEKÓW W PROCESACH TECHNOLOGICZNYCH (CPV: 90711000-4, 90731400-4, 73111000-3)

07 grudnia 2012

Informacja o wszczęciu postepowania „EKO DOLINA” Sp. z o.o., Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publiczne…

Czytaj więcej

ŚWIADCZENIE USŁUG REKLAMOWO-PROMOCYJNYCH NA POTRZEBY DZIAŁAŃ ZAMAWIAJĄCEGO – PRASA

07 grudnia 2012

Informacja o wszczęciu postępowania „EKO DOLINA” Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publiczneg…

Czytaj więcej

ŚWIADCZENIE USŁUG REKLAMOWO-PROMOCYJNYCH NA POTRZEBY DZIAŁAŃ ZAMAWIAJĄCEGO – LED

07 grudnia 2012

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. „EKO DOLINA” Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówieni…

Czytaj więcej

ŚWIADCZENIE USŁUG REKLAMOWO-PROMOCYJNYCH NA POTRZEBY DZIAŁAŃ ZAMAWIAJĄCEGO – Billboard

07 grudnia 2012

Informacja o wszczęciu postępowania „EKO DOLINA” Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publiczneg…

Czytaj więcej

ŚWIADCZENIE USŁUG REKLAMOWO-PROMOCYJNYCH NA POTRZEBY DZIAŁAŃ ZAMAWIAJĄCEGO – Citylight

07 grudnia 2012

Informacja o wszczęciu postępowania „EKO DOLINA” Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publiczneg…

Czytaj więcej

DOSTAWY KWASU SIARKOWEGO

18 października 2012

Informacja o wszczęciu postepowania „EKO DOLINA” Sp. z o.o., Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publiczne…

Czytaj więcej

DOSTAWY ŁUGU SODOWEGO

18 października 2012

Informacja o wszczęciu postępowania „EKO DOLINA” Sp. z o.o. Łężyce , Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publiczne…

Czytaj więcej

SUKCESYWNE DOSTAWY KWASU SIARKOWEGO

18 października 2012

Informacja o wszczęciu postępowania „EKO DOLINA” Sp. z o.o. Łężyce , Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publiczne…

Czytaj więcej