Archiwum zamówień publicznych

Sukcesywny odbiór przez Odbiorcę odpadów oznaczonych w klasyfikacji odpadów kodem 19 12 12 – inne odpady (w tym substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione 19 12 11

31 stycznia 2013

Informacja o wszczęciu postępowania „EKO DOLINA” Sp. z o.o. Łężyce , Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publiczne…

Czytaj więcej

Dostawa nowej belownicy mobilnej

31 stycznia 2013

Informacja o wszczęciu postępowania „EKO DOLINA” Sp. z o.o. Łężyce , Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publiczne…

Czytaj więcej

Wykonanie remontu średniego po 49 tys. godzin pracy wraz z usługą serwisowania przez następne 15 tys. godzin trzech zespołów prądotwórczych elektrowni biogazowej w EKO DOLINA Sp. z o.o. w Łężycach

31 stycznia 2013

Informacja o wszczęciu postępowania „EKO DOLINA” Sp. z o.o. Łężyce , Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publiczne…

Czytaj więcej

Odbiór frakcji energetycznej z sortowania odpadów-frakcja Nestro

31 stycznia 2013

Informacja o wszczęciu postępowania „EKO DOLINA” Sp. z o.o. Łężyce , Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publiczne…

Czytaj więcej

ŚWIADCZENIE USŁUG REKLAMOWO-PROMOCYJNYCH NA POTRZEBY DZIAŁAŃ ZAMAWIAJĄCEGO – Billboard

28 stycznia 2013

Informacja o wszczęciu postępowania „EKO DOLINA” Sp. z o.o. Łężyce , Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publiczne…

Czytaj więcej

Sukcesywne dostawy odzieży, obuwia roboczego i ochronnego, rękawic roboczych i ochronnych, ochron indywidualnych

31 grudnia 2012

Ogłoszenie o zamówieniu „EKO DOLINA” Sp. z o.o. Łężyce , Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie …

Czytaj więcej

ŚWIADCZENIE USŁUG REKLAMOWO-PROMOCYJNYCH NA POTRZEBY DZIAŁAŃ ZAMAWIAJĄCEGO PRZEWIDZIANYCH W RAMACH AKCJI ZBIÓRKI ELEKTROŚMIECI I MAKULATURY ORAZ ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH POD NAZWĄ: „AKCJA REAKTYWACJA”

07 grudnia 2012

Informacja o wszczęciu postępowania „EKO DOLINA” Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publiczneg…

Czytaj więcej

Sukcesywne dostawy: ODZIEŻY , OBUWIA ROBOCZEGO I OCHRONNEGO, RĘKAWIC ROBOCZYCH I OCHRONNYCH, OCHRON INDYWIDUALNYCH.

07 grudnia 2012

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej

Sukcesywne dostawy wody pitnej dla pracowników wraz z udostępnieniem dystrybutorów schładzająco-podgrzewających

07 grudnia 2012

Informacja o wszczęciu postępowania „EKO DOLINA” Sp. z o.o. Łężyce , Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publiczne…

Czytaj więcej

WYKONANIE REMONTU GŁÓWNEGO PO 30 TYS GODZIN PRACY WRAZ Z USŁUGĄ SERWISOWANIA PRZEZ NASTĘPNE 15 TYS GODZIN TRZECH ZESPOŁÓW PRĄDOTWÓRCZYCH ELEKTROWNI BIOGAZOWEJ W EKO DOLINIE SP. Z O.O. W ŁĘŻYCACH (KOD CPV : 50532300-6 ; 42124100-5)

07 grudnia 2012

Informacja o wszczęciu postepowania „EKO DOLINA” Sp. z o.o., Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publiczne…

Czytaj więcej

1. MONITORING POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW ŚRODOWISKA OD CZERWCA 2010 DO GRUDNIA 2012 W OTOCZENIU ZAKŁADU „EKO DOLINA” SP. Z O.O. W ŁĘŻYCACH 2. MONITORING POWIETRZA ORAZ BADANIA WÓD I ŚCIEKÓW W PROCESACH TECHNOLOGICZNYCH (CPV: 90711000-4, 90731400-4, 73111000-3)

07 grudnia 2012

Informacja o wszczęciu postepowania „EKO DOLINA” Sp. z o.o., Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publiczne…

Czytaj więcej

ŚWIADCZENIE USŁUG REKLAMOWO-PROMOCYJNYCH NA POTRZEBY DZIAŁAŃ ZAMAWIAJĄCEGO – PRASA

07 grudnia 2012

Informacja o wszczęciu postępowania „EKO DOLINA” Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publiczneg…

Czytaj więcej