(13) DOSTAWA ELEMENTÓW NAPĘDU GĄSIENICOWEGO DO PRZERZUCARKI KOMPOSTU TOPTURN X53

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa elementów napędu gąsienicowego do przerzucarki kompostu Topturn X53.