(01A) Wymiana agregatu kogeneracyjnego znajdującego się w segmencie wykorzystania biogazu składowego na terenie RIPOK „EKO DOLINA” w Łężycach

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wymiana agregatu kogeneracyjnego znajdującego się w segmencie wykorzystania biogazu składowego na terenie RIPOK „EKO DOLINA” w Łężycach.

Ogłoszenie o zamówieniu - liczba pobrań: 953

SIWZ - liczba pobrań: 1214

załącznik nr 1 - liczba pobrań: 925

Załącznik nr 1A. - liczba pobrań: 906

załącznik nr 1B - liczba pobrań: 888

załącznik nr 1C - liczba pobrań: 895

Załącznik nr 2 – JEDZ - liczba pobrań: 989

załącznik nr 3 - liczba pobrań: 964

załącznik nr 3A - liczba pobrań: 891

załącznik nr 4 - liczba pobrań: 999

Załącznik nr 5 - liczba pobrań: 923

Załącznik nr 6 - liczba pobrań: 928

Załącznik nr 7 - liczba pobrań: 932

Załącznik nr 8 - liczba pobrań: 977

Załącznik nr 9 - liczba pobrań: 955

Załącznik nr 10 - liczba pobrań: 1087

Załącznik nr 11 - liczba pobrań: 1019

Załącznik nr 12 - liczba pobrań: 1014

załącznik nr 13 - liczba pobrań: 913

załącznik nr 14 - liczba pobrań: 904

załącznik nr 15 - liczba pobrań: 928

załącznik nr 16 - liczba pobrań: 914

Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. - liczba pobrań: 744

UWAGA! Zmiana terminu składania ofert. Zmiana treści SIWZ. - liczba pobrań: 818

Pytania i odpowiedzi 1 - liczba pobrań: 762

Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji (2) - liczba pobrań: 736

Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji (3) - liczba pobrań: 760

Pytania i odpowiedzi 2. Zmiana treści SIWZ. - liczba pobrań: 928

Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji (4) - liczba pobrań: 697

UWAGA!!! Zmiana terminu otwarcia ofert - liczba pobrań: 808

Informacja z otwarcia - liczba pobrań: 766

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - liczba pobrań: 677