(01A) Wymiana agregatu kogeneracyjnego znajdującego się w segmencie wykorzystania biogazu składowego na terenie RIPOK „EKO DOLINA” w Łężycach

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wymiana agregatu kogeneracyjnego znajdującego się w segmencie wykorzystania biogazu składowego na terenie RIPOK „EKO DOLINA” w Łężycach.

Ogłoszenie o zamówieniu - liczba pobrań: 781

SIWZ - liczba pobrań: 1061

załącznik nr 1 - liczba pobrań: 762

Załącznik nr 1A. - liczba pobrań: 738

załącznik nr 1B - liczba pobrań: 734

załącznik nr 1C - liczba pobrań: 739

Załącznik nr 2 – JEDZ - liczba pobrań: 790

załącznik nr 3 - liczba pobrań: 768

załącznik nr 3A - liczba pobrań: 753

załącznik nr 4 - liczba pobrań: 822

Załącznik nr 5 - liczba pobrań: 774

Załącznik nr 6 - liczba pobrań: 786

Załącznik nr 7 - liczba pobrań: 764

Załącznik nr 8 - liczba pobrań: 793

Załącznik nr 9 - liczba pobrań: 791

Załącznik nr 10 - liczba pobrań: 901

Załącznik nr 11 - liczba pobrań: 813

Załącznik nr 12 - liczba pobrań: 799

załącznik nr 13 - liczba pobrań: 772

załącznik nr 14 - liczba pobrań: 765

załącznik nr 15 - liczba pobrań: 779

załącznik nr 16 - liczba pobrań: 772

Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. - liczba pobrań: 571

UWAGA! Zmiana terminu składania ofert. Zmiana treści SIWZ. - liczba pobrań: 653

Pytania i odpowiedzi 1 - liczba pobrań: 613

Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji (2) - liczba pobrań: 583

Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji (3) - liczba pobrań: 576

Pytania i odpowiedzi 2. Zmiana treści SIWZ. - liczba pobrań: 705

Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji (4) - liczba pobrań: 549

UWAGA!!! Zmiana terminu otwarcia ofert - liczba pobrań: 651

Informacja z otwarcia - liczba pobrań: 573

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - liczba pobrań: 534