(12) Dostawa ładowarki kołowej czołowo-przegubowej

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa ładowarki kołowej czołowo-przegubowej.