Archiwum zamówień publicznych

Sukcesywne dostawy opon do sprzętu i pojazdów silnikowych (kod CPV 34351100-3, 34350000-5)

26 czerwca 2012

Informacja o wszczęciu postępowania „EKO DOLINA” Sp. z o.o. , Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publiczn…

Czytaj więcej

DOSTAWY DRUTU DO PRASY

26 czerwca 2012

Informacja o wszczęciu postępowania EKO DOLINA Sp. z o.o., Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie pr…

Czytaj więcej

„Budowa kwatery składowej B2 odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z niezbędnymi elementami zagospodarowania terenu oraz budowa wałów ochronnych z nasadzeniem zieleni i jej pielęgnacją”

26 czerwca 2012

Informacja o wszczęciu postępowania EKO DOLINA Sp. z o.o., Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie pr…

Czytaj więcej

ŚWIADCZENIE USŁUG REKLAMOWO-PROMOCYJNYCH NA POTRZEBY DZIAŁAŃ ZAMAWIAJĄCEGO –Druk ulotek – Etap II

21 czerwca 2012

Ogłoszenie o zamówieniu „EKO DOLINA” Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie p…

Czytaj więcej

Rozbudowa budynku socjalnego wraz z segmentem demontażu sprzętu RTV i AGD – obiektu nr 7

11 maja 2012

Informacja o wszczęciu postępowania „EKO DOLINA” Sp. z o.o. Łężyce , Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publiczne…

Czytaj więcej

Sukcesywne dostawy opon do sprzętu i pojazdów silnikowych (kod CPV 34351100-3, 34350000-5)

23 marca 2011

Informacja o wszczęciu postępowania „EKO DOLINA” Sp. z o.o. , Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publiczn…

Czytaj więcej

DOSTAWA CZĘŚCI I MATERIAŁÓW UKŁADU JEZDNEGO DO SPYCHARKI GĄSIENICOWEJ FIAT KOBELCO D150 XLT

23 marca 2011

Informacja o wszczęciu postepowania „EKO DOLINA” Sp. z o.o., Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publiczne…

Czytaj więcej

DOSTAWY DRUTU DO PRASY

23 marca 2011

Informacja o wszczęciu postępowania „EKO DOLINA” Sp. z o.o., Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publiczne…

Czytaj więcej

Odbiór frakcji energetycznej z sortowania odpadów

23 marca 2011

Informacja o wszczeciu postępowania „EKO DOLINA” Sp. z o.o., Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publiczne…

Czytaj więcej

SUKCESYWNE DOSTAWY ODZIEŻY , OBUWIA ROBOCZEGO I OCHRONNEGO, RĘKAWIC ROBOCZYCH I OCHRONNYCH, OCHRON INDYWIDUALNYCH

23 marca 2011

Informacja o wszczęciu postepowania „EKO DOLINA” Sp. z o.o., Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publiczne…

Czytaj więcej

DOSTAWA KÓŁ DO ZAGĘSZCZARKI ODPADÓW BOMAG BC 672 RB WRAZ Z USŁUGĄ DEMONTAŻU STARYCH I MONTAŻU NOWYCH KÓŁ

23 marca 2011

Informacja o wszczęciu postępowania „EKO DOLINA” Sp. z o.o., Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publiczne…

Czytaj więcej

Odbiór frakcji energetycznej z sortowania odpadów

23 marca 2011

Informacja o wszczęciu postępowania „EKO DOLINA” Sp. z o.o., Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publiczne…

Czytaj więcej