(03)DOSTAWA ELEMENTÓW WAŁU ROBOCZEGO DO ROZDRABNIACZA GAŁĘZI WILLIBALD MZA 2400

Informacja o wszczęciu postępowania

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa elementów wału roboczego do rozdrabniacza gałęzi Willibald MZA 2400.