(06) DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH PODWOZIA DO KOPARKI KOMATSU PC 160LC-7K

Informacja o wszczęciu postępowania

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa części zamiennych podwozia do koparki Komatsu PC 160LC-7K.