(05) DOSTAWA SZYBKOZŁĄCZA DO KOPARKI KOMATSU PC 240LC-10SLF

Informacja o wszczęciu postępowania

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa szybkozłącza do koparki Komatsu PC 240LC-10SLF.