(10) Dostawa wraz z usługą wymiany części zamiennych do rozdrabniarki odpadów Terminator 3400

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa wraz z usługą wymiany części zamiennych do rozdrabniarki odpadów Terminator 3400.