(16) Dostawa części zamiennych do ładowarek Komatsu WA200, WA380, WA470 oraz do koparko-ładowarki Komatsu WB93R2

Informacja o wszczęciu postępowania

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa części zamiennych do ładowarek Komatsu WA200, WA470 oraz do koparko-ładowarki Komatsu WB93R2.