Wykonanie remontu średniego dwóch zespołów prądotwórczych po 49 tys. godzin pracy wraz z usługą serwisowania przez następne 7200 mth trzech zespołów prądotwórczych elektrowni biogazowej w EKO DOLINA Sp. z o.o. w Łężycach

Informacja o wszczęciu postępowania

„EKO DOLINA” Sp. z o.o. Łężyce , Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wykonanie remontu średniego dwóch zespołów prądotwórczych po 49 tys. godzin pracy wraz z usługą serwisowania przez następne 7200 mth trzech zespołów prądotwórczych elektrowni biogazowej w Eko Dolina Sp. z o.o. w Łężycach.