„Monitoring środowiska dla zakładu Eko Dolina sp. z o.o. w Łężycach w latach 2013-2015”

Informacja o wszczęciu postępowania

„EKO DOLINA” Sp. z o.o. Łężyce , Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Monitoring środowiska dla zakładu Eko Dolina Sp. z o.o. w Łężycach w latach 2013-2015″