(08) DOSTAWA ELEMENTÓW KLIMATYZACJI DO KOPARKO-ŁADOWARKI KOMATSU WB93R2

Informacja o wszczęciu postępowania

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa elementów klimatyzacji do koparko-ładowarki Komatsu WB93R2.